US National Flag - US Presence     German National Flag - German Presence

 Canadian National Flag - Canadian Presence     British National Flag - British Presence  

French National Flag - French Presence     Spanish National Flag - Spanish Presence

Swiss National Flag - Swiss Presence     Swedish National Flag - Swedish Presence

Brasilian National Flag - Brasilian Presence     Venezuellan National Flag - Venezuellan Presence

Finnish National Flag - Finnish Presence     Danish National Flag - Danish Presence

Deniz Şar - Deniz Sar - Uluslararası Kültürel Genetik Yayınları (TM) ve Kurumsal Genetik Yayınları (TM) Gurubu. Deniz Sar's Cultural Genetics Press (TM) and Corporate Genetics Press (TM), USA. Deşarj Sözlük   


Chinese National Flag - Chinese Presence     Russian National Flag - Russian Presence

Japanese National Flag - Japanese Presence     Turkish National Flag - Turkish Presence

Saudi Arabian National Flag - Saudi Arabian Presence     United Arab Emirates Flag - United Arab Emirates Presence

Kuwaitian Flag - Kuwaitian Presence     Indian Flag - Indian Presence

Malaysian Flag - Malaysian Presence     Singapore Flag - Singapore Presence

 

Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Recent 2008-2007.       Deniz Sar's Cultural Genetics and Corporate Genetics Current Mutations 2007-2006.       Deniz Sar's Cultural Genetics and Corporate Genetics Press Releases 2006-2005.       Deniz Sar's Cultural Genetics and Corporate Genetics News 2005-2000.       Deniz Sar's Cultural Genetics and Corporate Genetics Media 1999-1980.

Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Media 2012-2013.       Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Media 2011-2012.       Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Media 2010-2011.       Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Media 2009-2010.       Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Media 2008-2009.

F. Deniz Şar - Uluslararası Kültürel Genetik (TM) ve Kurumsal Genetik (TM) Araştırma ve Teknolojileri Gurubu - Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Group International.

 

® Trademark exclusively owned by Mr. Deniz Sar since 1968. All rights are reserved in USA and worldwide.

 

 

Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - The Path to a Historic Science of Sciences - 1980 - Present
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - Gigantic Accomplishments of Historic Nature - 1980 - Present
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - Historic General Theories - 1980 - Present
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - International Applications of Historic General Theories - 1980 - Present
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - Global Applications of Historic General Theories - 1980 - Present
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - Breathtaking Accomplishments, Breathtaking Diagnoses - 1980 - Present
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - Breathtaking Conclusions of Historic Magnitude - 1980 - Present
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - Groundbreaking Entities, Companies, Research Platforms - 1980 - Present
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - Profectus Imperatrix il Mundi - 1980 - Present
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - Streams of Brilliance in Solving the Unsolvable - 1960 - Present
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - Cultural Genetic™ Anatomy of the Transatlantic State of Israel ©
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - Cultural Genetic™ Anatomy of the European State of Israel ©
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - Cultural Genetic™ Anatomy of the European Union of Israel ©
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - Cultural Genetic™ Anatomy of a Covert Anatolian State of Israel  ©
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - Siyon Güdümündeki bir Anadolu İsrail Devleti'nin Kültürel Genetik™ Anatomisi ©
 
Kültürel Genetik™ Yayınları ve Kurumsal Genetik™ Yayınları, Sayın F. Deniz Şar'ın kurucusu olduğu Deniz Sar's Cultural Genetics™ and Corporate Genetics™ Group International bünyesindeki Cultural Genetics Press™ ve Corporate Genetics Press™ isimli uluslararası yayın organ ve markalarının birer alt birimini ve Türkçe kurumsal imprintini oluştururlar.
Copyright - F. Deniz Sar - F. Deniz Şar - Marka ve Telif - 1968.    F. Deniz Sar - F. Deniz Şar - Kültürel Genetik (TM) ve Kurumsal Genetik (TM) Araştırma ve Teknolojileri Şirketler Gurubu - Kültürel Genetik (TM) - Resmi Marka Tescil Belgesi.   Copyright - F. Deniz Sar - F. Deniz Şar - Marka ve Telif - 1968.

Kültürel Genetik™ Yayınları ve Kurumsal Genetik™ Yayınları, tüm kavram, konsept, sistem ve genel teorileri 1980 senesinden itibaren tamamen Sayın F. Deniz Şar tarafından geliştirilen yayınsal içerik ve uygulamaların Türkiye'deki ve Türkçe'deki ifadesidir.  

Deniz Sar's Cultural Genetics™ and Corporate Genetics™ Group International bünyesindeki Cultural Genetics Press™, Corporate Genetics Press™, Kültürel Genetik Yayınları™ ve Kurumsal Genetik Yayınları™ isimli imprint ve kuruluşlar, Deniz Sar's Cultural Genetics™ and Corporate Genetics™ Group International'ın kurucusu ve başkanı Sayın F. Deniz Şar'ın 20 seneyi aşkın araştırma, geliştirme ve en üst düzey uluslararası yönetim ve yatırım danışmanlığı tecrübelerini kapsayan 40'ı aşkın ileri düzey bilimsel kitaptan 5 tanesinin daha 2007 senesi içinde uluslararası piyasalarda yayınlanacağını duyurdular.
Her biri birer çığır açacak tür ve kalitede olan bu olağanüstü bilimsel çalışma ve kitapların ikisi Türkçe, diğerleri ise ingilizce olarak yayınlanmaktadır. Bu yeni bilimsel kitaplarla birlikte, Deniz Sar's Cultural Genetics
™ and Corporate Genetics™ Group International'ın kurucusu ve başkanı Sayın F. Deniz Şar'ın uluslararası olarak yayınlanmış bilimsel kitapları, toplam 18 ciltten oluşan 12 kitaplık bir külliyat oluşturacaktır.
Deniz Sar's Cultural Genetics
™ and Corporate Genetics™ Group International'ın kurucusu ve başkanı Sayın F. Deniz Şar'ın, önümüzdeki yıllarda, Cultural Genetics Press
™, Corporate Genetics Press™, Kültürel Genetik Yayınları™ ve Kurumsal Genetik Yayınları™ isimli imprint ve kuruluşlar vasıtasıyla yayınlayacağı çığır açacak nitelikteki bilimsel kitapları, uluslararası tercümeleri ile birlikte 200 kitabı aşan muazzam bir bilimsel küllüyat oluşturmaktadır.
İçerikleri hazır olan bu yayınlar, Sayın F. Deniz Şar'ın sair işlerinden ayıracak vakti olabildildiği oranda onaylanarak, son yayın ve baskı formatına getirilecek ve sırayla sair dillere çevrilmelerini bekleme düzenine geçirileceklerdir.
...

Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ kavramları burada ifade edilen kontext itibarı ile tarihte ilk kez 1980 yılında Sayın F. Deniz Şar tarafından Berlin'de kullanılarak dünyaya tanıtıldı. O tarihten itibaren, Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ kavramlarının ve bu kavramlarla ilgili, F. Deniz Şar'ın türeterek kullandığı tüm alt kavram, konsept, sistem ve markaların tüm telif ve marka hakları, bizzat Sayın F. Deniz Şar'a ve onun muhtelif ülkelerdeki şirketlerine ya da ana hisseleri keza  F. Deniz Şar'ın olan sair bazı önemli yatırım guruplarına aittir.  

Türkiye'deki araştırma ve incelemelerimiz, bu ülkedeki Marka ve Telif Hakkı ihlallerinin ve yolsuzlukların büyük bir çoğunun, Sabataycı ve Sair Dönme Takiyecisi bazı tarikat ve çeteler tarafından organize ve koordine edilerek, son derece planlı bir uygulama sistematiği ile sahneye konduğunu göstermektedir. Türkiye'de yaşanan banker rezaletlerinin, banka hortumculuklarının, özelleştirmeler esnasında yaşanan muhtelif yolsuzluk ve rezaletlerin ve elbette sair bir çok iptidailiğin altında, Sabataycı ve Sair Dönme Takiyecisi bazı tarikat ve çetelerin faaliyet ve Kültür Genleri™ yatmaktadır. Bu zehirli Kültür Genleri™, inşa etmeyi ya da iş birliğini değil, kendilerinden olmayan her şeyi imha etmeyi öngörmektedir, dolayısı ile, hem kendisi, hem de tüm insanlık için zararlı ve tehlikelidir. ...

  F. Deniz Sar: Kulturgenetik (TM) und Unternehmensgenetik (TM), Berlin, 1980.     F. Deniz Sar: Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM), Berlin, 1980.

Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ kavramlarını dünyaya ilk kez tanıttığı 1980 yılından itibaren, Sayın F. Deniz Şar, hayati önemdeki bir çok husus yanısıra, tarihte ilk kez kendisinin türeterek kullandığı Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ kavram ve araştırmalarını daha da ileri götürerek, 1998 ve 1999 yıllarında, Amerika'da, keza tarihi bir ilk olarak Kültürel Genetik™ Genel Teorisi'ni ve Kurumsal Genetik™ Genel Teorisi'ni geliştirdi. 

Sabataycı ya da Sair Dönme Takiyecisi bazı tarikat ve çetelerin en önemli özelliklerinden biri de kendilerinden olanları ve birbirlerini kayıtsız şartsız tutmak, övmek, yüceltmek ve kendilerinden olmayanları ise, kayıtsız şartsız kötülemek, yermek ve yok etmeye çalışmak üzerine kuruludur. Özenle örtmeye, saklamaya çalıştıkları muharrif din öğretileri, başka ırk ve kültürlerden olanları insan olarak dahi görmedikleri için, onlara bunu emreder. Ancak, bu tarz ve derinlikteki bir kötülüğün sürdürülebilmesi için, bu zehirli güruhun ve tarihin derinliklerinden süzülüp gelen kıytırıkzade metodlarının kayıtsız şartsız gizli kalması ve kesinlikle açığa çıkmaması gerekir.
Binlerce yıldır, gerçeği örtmekle ve gerçeği tahrif etmekle tanınan Sabataycı ya da sair dönme takiyecisi bu bozguncular, başta boyalı basın ve düdüklü medya olmak üzere, yanlızca iş dünyasını değil, devletin de en önemli ve en can alıcı mevki ve kadrolarını dolaylı ya da dolaysız olarak ele geçirmiş, ya da mümkün olan en kesif şekliyle, etki altına almışlardır. İşte bu nedenle, gerçekler yerine, gerçeği örten bir takım
yel değirmenleri peşinde koşmaya sürüklenmek istenmektedir toplum.
İşte bu nedenle, bu uğursuz ve soysuz derin gerçekleri ortaya çıkaran, ya da çıkarabilecek her kurum, kuruluş, şahıs ve çalışma, Sabataycı ve sair dönme takiyecisi bu bozguncular tarafından kötülenmeye, geciktirilmeye ve çeşitli uyduruk psikolojik savaş enstruman ve hileleri ile yıpratılmaya çalışılmaktadır.
Bu zehirli ve iptidai güruh ve aşağılık emelleri ile, birincil öncelikler kategorisinde behemehal hesaplaşılmadığı takdirde, hem Türklerin, hem de Türkiye'nin akıbet ve geleceği, bugüne dek hiç olmadığı kadar büyük bir tehlike ve tehdit altındadır. ...

Sayın F. Deniz Şar'ın insanlık tarihinde bir ilk olarak geliştirdiği bu muhteşem Genel Teoriler, gördükleri inanılmaz ilgi üzerine daha sonraki yıllarda Amerika'da defalarca yayınlandı  

F. Deniz Sar: Kulturgenetik (TM) und Unternehmensgenetik (TM), Berlin, 1981.     F. Deniz Sar: Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM), Berlin, 1981.

Sayın F. Deniz Şar'ın insanlık tarihinde bir ilk olarak geliştirdiği ve yayınladığı tarihi Kültürel Genetik™ Genel Teorisi ve Kurumsal Genetik™ Genel Teorisi'nin önemi, ancak Newton, Einstein ve Freud gibi dev dahilerin düşünce hayatımıza etkisi ile ölçülebilir.  

 Deniz Sar - Deniz Şar - Kültürel Genetik (TM) ve Kurumsal Genetik (TM) Bilim Dallarının Dünyadaki Kurucusu.

  

"Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ kavramlarını tarihte ilk kez telaffuz ederek, keza tarihte ilk kez, olağanüstü bir öneme haiz Kültürel Genetik™ Genel Teorisi ve Kurumsal Genetik™ Genel Teorisi gibi düşünce abidelerini geliştiren, Uluslararası Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ Teknolojileri Gurubunun kurucusu Sayın F. Deniz Şar’ın kendi tabiriyle söylemek gerekirse, Kültürel Genetik™ Genel Teorisi ve onun bir ünitesini oluşturan Kurumsal Genetik™ Genel Teorisi, Komplex Kültürel Sistemlerin { E=mc² }’sini tanımlar. 
Deniz Şar’ın Kültürel Genetik
™ Genel Teorisi, Kültür’ü, kesin bir matematik, hatta algoritmik ifade olarak ele alır. Onun Kültürel Genetik™ Genel Teorisi kapsamında ve onun açıklamaları ışığında görüyoruz ki, kağıt üstünde pek bir zararsız görünen o matematik, ya da algoritmik ifadeler zinciri, dünya ve insanlık tarihinde, gelmiş geçmiş en ileri ve en tehlikeli rekabet silahlarından birini oluşturmaktadır. 
İşte, Kültürel Genetik
™ Genel Teorisi, bu muhteşem silahın hem anatomisini, hem değişim dinamiklerini, hem de, kullanım kılavuzunu, insanlığa ilk kez genel geçerli kavram, kural, denklem ve ifadelerle açıklayan ve her zaman, her yerde ve her şart altında geçerli, kullanılabilir ve kanıtlanmış bir dizi hipotezler zinciri ile bilimsel anlamda kainat kusursuzluğunu çağrıştıran bir titizlikle yapılandıran, insanlık tarihi için Newton, Einstein, Bernoulli, Freud gibi örneklerin yanında dahi inanılması güç bir başarı anıtı olarak görülebilecek bir olaydır. Hiç bir surette unutmayalım ki, en büyüğünden, en küçüğüne, en önemlisinden, en önemsizine kadar, tüm şirket, kurum, kuruluş, organizasyon ve ülkeler, bila istisna, birer Komplex Kültürel Sistem olarak görülebilirler ve hiç şüphesiz, Deniz Şar’ın Kültürel Genetik™ Genel Teorisi kapsamında, insanlık tarihinde ilk kez belirtilen genel geçerli kanun, kural ve prensiplere, her an, her yerde, her hal ve her şart altında uygun hareket ederler. Bunun ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini, bir an için dahi olsa düşünebiliyor musunuz?" ...
F. Deniz Şar: Dünyayı Değiştirecek Bir Genel Teorinin Temel Yapı Taşları - Kültürel Genetik™ Genel Teorisi'ne Giriş Hipotezleri ve Türkiye İçin Önemi, Kültürel Genetik™ Yayınları, Cultural Genetics™ Press, New York, USA.
F. Deniz Sar: Elementary Building Blocks of a Revolutionary General TheoryIntroductory Hypotheses to the General Theory of Cultural Genetics™ and Their Relevance for Turkey, Special Edition, Cultural Genetics Press, New York, 2005.

İşte, Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ Yayınları, Sayın F. Deniz Şar'ın insanlık tarihinde bir ilk olarak geliştirerek Amerika'da yayınladığı, Kültürel Genetik™ Genel Teorisi ve Kurumsal Genetik™ Genel Teorisi gibi bilimsel düşünce ve analiz abideleri üzerine bina edilen ve milyarlarca dolarlık uygulama alanlarına yönelerek, Sayın F. Deniz Şar'ın bugüne kadarki nefes kesen bilimsel araştırma ve geliştirme küllüyatının yayınlanması görevini üstlenen, çağımızın en gelişmiş yayıncılık konseptlerinin ifadesidir. 

Tüm kavram, konsept, system ve genel teorileri 1980 senesinden itibaren tamamen Sayın F. Deniz Şar tarafından geliştirilen bu milyarlarca dolarlık yayınsal ürün ve uygulamaları, tüm dünyada, çağımızın ve geleceğin şaheserleri arasında sayılmaktadır.

Akıllara durgunluk veren, bu tarihi ilkler serisini daha yeni başlamış addedebiliriz. Nefes kesici nitelikteki bu tarihi gelişmeleri izlemeye devam ediniz.

Uluslararası Kültürel Genetik (TM) ve Kurumsal Genetik (TM) Araştırma ve Teknolojileri Gurubul Başkanı Sayın F. Deniz Şar'ın tarihi kitaplarından biri: Ülke ve Şirket Yönetimi Üzerine İbret Yazıları - Ekonomi, Özelleştirme, Yönetim, Kültür, Din ve Adalet Üzerine Düşünceler. Direkt Sipariş Hattı: +1 406 466 4527  9 am and 5 pm US Eastern Time.            Uluslararası Kültürel Genetik (TM) ve Kurumsal Genetik (TM) Araştırma ve Teknolojileri Gurubul Başkanı Sayın F. Deniz Şar'ın tarihi kitaplarından biri: Senaryo: İhanet ve Komplo - Türkiye'yi Her Yönüyle Hedef Alan Gizli Bir İstilanın Derin Antolojisi ve Binlerce Yıllık Şifreleri. Direkt Sipariş Hattı: +1 406 466 4527  9 am and 5 pm US Eastern Time.
Gateway to Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Group International Contacts.F. Deniz Sar, Deniz Şar, Historic Logo, Copyright, 1968. Gateway to F. Deniz Sar's Historic Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Assignments.F. Deniz Sar, Deniz Şar, Historic Logo, Copyright, 1968. Gateway to F. Deniz Sar's Historic Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Services.F. Deniz Sar, Deniz Şar, Historic Logo, Copyright, 1968. Gateway to F. Deniz Sar's Historic Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Applications. Sayın F. Deniz Şar'ın Tarihi Kitaplarını Hemen Buradan Alabilirsiniz. F. Deniz Sar, Deniz Şar, Historic Logo, Copyright, 1968. F. Deniz Şar'ın Tarihi Önemdeki Teşhislerini Oluşturan ve Uluslararası Kapsamda Yayınlanan Bilimsel Kitaplarına Geçiş Noktası.F. Deniz Sar, Deniz Şar, Historic Logo, Copyright, 1968. F. Deniz Şar'ın Tarihi Önemdeki Teşhislerini Oluşturan ve Uluslararası Kapsamda Yayınlanmış Olan Bilimsel Kitaplarını İçeren Webinarlara Geçiş Noktası.F. Deniz Sar, Deniz Şar, Historic Logo, Copyright, 1968. F. Deniz Şar'ın Tarihi Önemdeki Teşhislerini Oluşturan ve Uluslararası Kapsamda Yayınlanmış Olan Bilimsel Kitaplarını İçeren Live Seminarlara Geçiş Noktası.F. Deniz Şar'ın Tarihi Önemdeki Teşhislerini Oluşturan ve Uluslararası Kapsamda Yayınlanan Bilimsel Kitaplarına Geçiş Noktası.
Uluslararası Kültürel Genetik (TM) ve Kurumsal Genetik (TM) Araştırma ve Teknolojileri Gurubul Başkanı Sayın F. Deniz Şar'ın tarihi kitaplarından biri: Tarihi Bir İlk Olarak Konkatanasyon Analizi - Metod, Teknik, Uygulama, Örnek ve Şifreleri. Direkt Sipariş Hattı: +1 406 466 4527  9 am and 5 pm US Eastern Time.            Uluslararası Kültürel Genetik (TM) ve Kurumsal Genetik (TM) Araştırma ve Teknolojileri Gurubul Başkanı Sayın F. Deniz Şar'ın tarihi kitaplarından biri: Kültürel Genetik (TM) Deşifre - Bağrımızdaki Zehirli Bir Yılanın Kültürel Genetik (TM) Deşifresi. Direkt Sipariş Hattı: +1 406 466 4527  9 am and 5 pm US Eastern Time.

25 seneyi aşan bu inanılmaz çalışma ve tarihi başarılar esnasında Sayın F. Deniz Şar, ne Türkiye'den, ne de Türk olduğunu söyleyen kimseden en ufak bir destek ya da yardım görmedi. Aksine, Türk kimliği içine gizlenen ve esasen, tıpkı Osmanlı'yı çökerttikleri gibi, Türkiye'yi de yok etmekten başka bir şey düşünmeyen muhtelif doğrultu ve mihraklara ait çeteler, Sayın F. Deniz Şar'ın yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm çalışma ve girişimlerini mütemadiyen sekteye uğratmaya çalıştılar ve her seferinde de tarafımızca bozguna uğratıldılar.

Sayın Deniz Şar'ın 1980 senesinden beri üzerinde çalışarak, 1999 yılında Amerika'da  tamamladığı, tarihi önemdeki Kültürel Genetik™ Genel Teorisi (F. Deniz Sar, Cultural Genetics Press™, New York, 2003) ve aynı önemdeki Kurumsal Genetik™ Genel Teorisi (F. Deniz Sar, Cultural Genetics Press™, New York, 2005), toplam 13 cilt ve 7 kitaptan oluşan tarihi küllüyatı ile birlikte Türkiye'yi her yönüyle hedef alan bu gizli istilanın derin antolojisini bilimsel ve matematik anlamda deşifre etmekte ve binlerce yıllık dehşetengiz bir toplumsal ihanetin tabiat kanunları tarzındaki algoritmik isbatını sunmaktadır.

İşte, çeteci bu truva atı güruhu, tüm sansürleri, yalan-dolanları, psikolojik savaş siteleri, telif ve marka ihlalleri, siyah ve gri propagandaları ile Sayın Deniz Şar'ın kurumsal ve toplumsal çalışmalarına, tüm dünyada yayınlanan kitaplarına, toplam 13 cilt ve 7 kitaptan oluşan tarihi önemdeki Genel Teorileri'ne ve elbetteki aynı zamanda Sayın Deniz Şar tarafından geliştirilen tarihi Kültürel Genetik Teknolojileri™ ve Kurumsal Genetik Teknolojileri™ 'ne bu nedenle saldırmakta, bu tarihi çaba, ürün, hizmet ve bilimsel yayınların etkisini geçiştirmeye çalışmaktadır.

 Deniz Sar - Deniz Şar - Kültürel Genetik (TM) ve Kurumsal Genetik (TM) Bilim Dallarının Dünyadaki Kurucusu.

"Deniz Şar, özellikle onu çok iyi tanıyan yakın çevresi tarafından, son derece parlak ve orjinal bir beyin olarak biliniyor. Yaşından ve akademik bir kariyere itibar ve bir üniversiteye intisab etmemesinden beklenmeyecek ölçüde derin ve çığır açan bilimsel çalışmalara ve insanın kanını donduran proje ve başarılara imza atmış bir beyin.
Kültürel GenetikTM Genel Teorisini ve Kurumsal GenetikTM Genel Teorisini dünyada ilk kez geliştiren insan. Dünyanın önde gelen Sibernetik, Strateji, Kültürel GenetikTM ve Kurumsal GenetikTM uzmanlarından biri. Uluslararası bir Şirket Doktoru. Birçok uluslararası teknoloji şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi. Aynı zamanda, uluslararası bir Yönetim Bilimi, Kalkınma Ekonomisi, İş İdaresi, Uluslarası İlişkiler ve Toplumsal Kalkınma Mühendisliği teorisyeni.
20 seneden uzun bir zamandır aralıksız sürdürdüğü bilimsel araştırmaları oldukça çok yönlü, hatta çok boyutlu. İş idaresi, ekonomi, psikoloji, psikanaliz, tarih, antropoloji, sosyoloji, mantık, din bilimleri, eski ve yeni diller, fen bilimleri, mühendislik bilimleri, yeni teknolojiler ve askeri bilimler gibi konular, sanırım bu çok yönlülüğü ve çok boyutluluğu tarif ve tasvir edebiliyor. Kendisine sorulduğunda, "ayakkabı kutularına girmekten hoşlanmadığını" söylüyor. Serbest düşünebilmeye ve serbest çalışabilmeye hava ya da su kadar ihtiyaç duyuyor. Radikal görüşleri var. Örneğin, 40 yaşına gelmeden, en az 3 ayrı ülkede ve en az 3 ayrı dilde, mutlaka Yüksek Matematik, Fizik, Termodinamik, Teorik Elektroteknik, Hukuk ve Psikoloji gibi konuları da içermesi gereken 10,000 tititzlikle seçilmiş doğru kitabı okumayan birinin, okur yazar olarak dahi addedilemeyecek derecede bir kara cahil olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünüyor.
Özellikle Türkiye’dekiler olmak üzere, bugünün üniversitelerini ise hafif alaya alan bir tavrı var. Evet, özellikle Türkiye’dekiler olmak üzere, bugünün üniversitelerini, kendisinin uzmanlık alanlarında en az 30 sene geriden gelen ve bunun farkında dahi olmayan, geçmişte kalmış, yozlaşmış, can sıkıcı ve bürokratik kurumlar olarak tanımlıyor. Kendisini 17 yaşından itibaren Avrupa’da yetiştiren dehşetengiz bilim adamlarının artık üniversitelerde pek olmadığı görüşünde.
1984 senelerinden beri yazageldiği, çığır açan bilimsel tezleri ve sair bilimsel çalışmaları, dünyada konularında isim yapmış ünlü bazı yabancı araştırma enstitülerinin kendi yapılarını, ürünlerini ve yönlerini yeniden tayin etme zorunda kalmalarına yol açmış. Bunlardan bazılarının yönetimindeki uydurmasyon ve ama kendi konularında oldukça ünlü sayılabilecek bazı yabancı ve sözde profesörler, Deniz Şar’ın çığır açan bu tezlerini 10 küsur sene gecikmeyle ancak anlayarak ve alenen çalarak, hiç utanmadan, kendi isimlerine Avrupa’da kitap yapmışlardır. Bunları biliyoruz. Deniz Şar, bu konularda, 2003 yılına kadar hiç konuşmamıştır.
Yıllarca yürüttüğü yoğun bilimsel araştırmalar ve yaptığı öngörülerin birçoğu, özellikle Amerika, Almanya ve Türkiye’de olmak üzere, hisse senedi piyasalarının ve değişik sektörlerin yükseliş ve düşüşlerini, şaşırtıcı bir doğruluk ve presizyonla önceden bildirmeyi başardı. Bunlar için oluşturduğu metod ve modeller, yıllar boyu, sözüm ona ünlü bazı profesörlerin ilerdeki tezlerine, kitaplarına ve derslerine konu ve ilham kaynağı oldu."
F. Deniz Şar: Dünyayı Değiştirecek Bir Genel Teorinin Temel Yapı Taşları - Kültürel Genetik™ Genel Teorisi'ne Giriş Hipotezleri ve Türkiye İçin Önemi, Kültürel Genetik™ Yayınları, Cultural Genetics™ Press, New York, USA.
F. Deniz Sar: Elementary Building Blocks of a Revolutionary General TheoryIntroductory Hypotheses to the General Theory of Cultural Genetics™ and Their Relevance for Turkey, Special Edition, Cultural Genetics™ Press, New York, 2005.
F. Deniz Sar: Introduction to the General Theory of Cultural Genetics™, Special Edition, Cultural Genetics™ Press, New York, 2003.

İşte, yukarıda sözü geçen bu tarihi başarılar, tarafımızca tüm aktör ve ayrıntılarıyla bilinen tüm bu çok uluslu, çok merkezli ve çok yöreli truva atı çetelerine rağmen elde edilmiştir. Eğer iyilerden ve iyiliklerden yana iseniz, bizi bu çetelere karşı desteklemeye devam ediniz.

      Copyright - F. Deniz Sar - F. Deniz Şar - Marka ve Telif - 1968.     Deniz Sar: Introductory Hypotheses to the General Theory of Cultural Genetics (TM) and Their Relevance for Turkey as a Developing Country, Cultural Genetics Press (TM), New York, 2005.     Deniz Sar: Introductory Hypotheses to the General Theory of Cultural Genetics (TM) and Their Relevance for Turkey as a Developing Country, Foreign Language Edition, Cultural Genetics Press (TM), New York, 2005.    Copyright - F. Deniz Sar - F. Deniz Şar - Marka ve Telif - 1968.   

09/2009 · Dünyayı ilk kez 1980 senesinde Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ kavramları ile tanıştıran, Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ Bilim Dallarının kurucusu, Deniz Sar's Cultural Genetics™ and Corporate Genetics™ Group International ya da Türkçe ismiyle Uluslararası Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ Araştırma ve Teknolojileri Gurubu'nun Başkanı, Kültürel Genetik™ Araştırmaları Düşünce ve Teşhis Platformu'nun Onursal Başkanı, Cultural Genetics Press™, Corporate Genetics Press™, Kültürel Genetik Yayınları™ ve Kurumsal Genetik Yayınları™ isimli imprint ve yayınevlerinin sahibi Sayın F. Deniz Şar'ın uluslararası olarak ingilizce yayınlanan ve 13 cilt, 7 kitaptan oluşan tarihi Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ Genel Teorileri'nden sonra, ilk kez keza çığır açıcı birer tarihi ilkten oluşan 8 yeni ve Türkçe kitabı daha yayınlandı ve başkanlığını Sayın F. Deniz Şar'ın yürüttüğü Uluslararası Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ Araştırma ve Teknolojileri Gurubu'nun ve Cultural Genetics Press™, Corporate Genetics Press™, Kültürel Genetik Yayınları™ ve Kurumsal Genetik Yayınları™ isimli yayınevlerinin oluşturduğu satış kanal ve siteleri vasıtasıyla tüm dünyada 3 ayrı dilde satışa sunuldu.Bu
02/2008 · Dünyayı ilk kez 1980 senesinde Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ kavramları ile tanıştıran, Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ Bilim Dallarının kurucusu, Uluslararası Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ Araştırma ve Teknolojileri Gurubunun Başkanı ve Kültürel Genetik™ Araştırmaları Düşünce ve Teşhis Platformu'nun Onursal Başkanı Sayın F. Deniz Şar, Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ muhteviyat, Genel Teori ve 1980 yılından beri 13 cilt 7 ingilizce kitap ve yüzlerce uluslararası konferansla tüm dünyaya tanıttığı bu muhteşem Bilim Dallarının, çoğu Sabetaycı ya da Sair Dönme Takiyyecisi Gizli Yahudiler'den oluşan Masonik Kıytırıkzade Çeteleri'nin zorla ve ısrarla oluşturmaya çalıştığı intibağın aksine, Memetik isimli bir olgu ya da içerik ile hiç bir ilgisinin bulunmadığı hususunun bir kez daha altını çizdi. İnsanları ve insanlığı, kendilerine yalan haber, buz dolabı, porno ve prezervatif satarak ve binlerce yıldır sevgi, kardeşlik ve eşitlik martavalı suretiyle köleleştiren bu sanal piramit kalfalarından sakınmaya çağıran F. Deniz Şar, insanların kendi hapishanelerini oluşturan bu sanal piramitleri kendilerinin finanse ettiği ve bu uğursuz inşaya bir de işçilik ve taşeronluk yaptığı konusunda uyardı.
 

Değerli Vatansever Aydınımız Hrant Dink'e Yapılan Menfur ve Mel'un Suikastı En Samimi ve En İçten
 Duygularımızla lanetliyoruz ve Bütün Kalbimizle, Kendisine Rahmet, Acılı Ailesine Metanet ve 
Baş Sağlığı
Dileklerimizi Sunuyoruz.
Bu Menfur ve Mel'un Suikastin Azmettiricileri, Seneler Süren Araştırmalarımızla Deşifre Ettiğimiz İhanet Odakları ve Onların Ülkemizi Her Yön ve Boyutuyla Bir Yılan Gibi Sarmalayan Yerli Truva Atlarıdır.
 
Merhum Vatansever Aydınımız Hirant Dink'in Verdiği Onurlu Demokrasi ve İnsan Hakları Mücadelesini
Bundan Böyle Hepimiz Birlikte Sürdüreceğiz.

F. Deniz Şar - Uluslararası Kültürel Genetik (TM) ve Kurumsal Genetik (TM) Araştırma ve Teknolojileri Gurubu - Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Group International. - Noah's Arc

Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Group International.

 Home  Einstein  Giriş  Misyon  Uygulamalar  Hizmetler  Çekirdek  Kitaplar  Konferanslar  Çıkış Noktası   Görsel 

 

Kültürel Genetik™  Kurumsal Genetik™  Kültürel Genetik Teknolojileri™  Kurumsal Genetik Teknolojileri™  F. Deniz Şar

 

 Kültürel Genetik Yayınları™ Kurumsal Genetik Yayınları™ Kültürel Genetik Araştırmaları™  Siteplanı  I  Forumlar  İletişim

Kültürel Genetik™, Kurumsal Genetik™, Cultural Genetics™, Corporate Genetics™, Cultural Genetics Technologies™ ve adı geçen tüm sair isimler, tüm ulusal ve uluslararası telif hakları ve Genel Teorileri ve bu Genel Teorileri oluşturan alt konsept, kavram ve markaları 1980 tarihinden beri Sayın Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar’a ait, her hakkı her ülkede ve her dilde mahfuz, ulusal ve uluslararası telif ve marka yasa, yönetmelik, düzenleme veya teamülleri ile korunmuş markalardır. Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar’ın yazılı izni olmadan, hiç bir şekil, suret ve teknoloji ile ve hiç bir amaç için kullanılamaz, çoğaltılamaz, yorumlanamaz, alıntı yapılamaz ve kopyalanamazlar. Çağdaş, ulusal ve uluslararası telif ve marka yasa, yönetmelik, düzenleme veya teamüllerini zedeleyen aksi tutum ve davranışlar ayrıca ihtar edilmeden kanuni takibata maruz kılınacaktır. © Copyright, Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar, 1980-2096. Her hakkı Tüm dünyada mahfuzdur. All rights are reserved worldwide.

RSS XML